Số/Kí hiệu 954/SVHTTDL-VP
Trích dẫn Về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
Ngày ban hành 31-08-2021
File gắn kèm
vb3 - 954.pdf