Số/Kí hiệu 963/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại Hội nghị Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 01-09-2021
File gắn kèm
Thong bao ket luan tai hoi nghi BTV 9-2021.pdf