Số/Kí hiệu 8/2021/TT-BVHTTDL
Trích dẫn Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành 08-09-2021
File gắn kèm
Thong tu huong dan chuc nang nhiem vu So VHTTDL va Phong VHTT.pdf