Số/Kí hiệu 119/NQ-CP
Trích dẫn Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030
Ngày ban hành 27-09-2021
File gắn kèm
489279.pdf