Số/Kí hiệu 09-NQ/TU
Trích dẫn Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 15-10-2021
File gắn kèm
NQ09TUsigned_20211018042120318310.pdf