Số/Kí hiệu 2282/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
Ngày ban hành 22-10-2021
File gắn kèm
01.QDCBTTHCTTrPCTN82021.pdf
02.QDCBTTHCTTrPCTN82021PL.pdf