Số/Kí hiệu 1259/HD-SVHTTDL
Trích dẫn Hướng dẫn tạm thời Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 02-11-2021
File gắn kèm
HD Tam thoi Covid.pdf