Số/Kí hiệu 2422/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 09-11-2021
File gắn kèm
QDPDPADGH 2020.pdf
PLQDPDPADGH 2020 (1).pdf