Số/Kí hiệu 1279/QĐ-SKHCN
Trích dẫn Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
Ngày ban hành 09-12-2021
File gắn kèm
1279. QD cong nhan pham vi anh huong SK CCHC nam 2021.pdf