Số/Kí hiệu 3196/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
Ngày ban hành 13-12-2021
File gắn kèm
Quyet dinh ban hanh Quy tac ung xu.pdf