Số/Kí hiệu 2820/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Ngày ban hành 23-12-2021
File gắn kèm
QD giao bien che cong chuc nam 2022.pdf