Số/Kí hiệu 7/SVHTTDL-VP
Trích dẫn Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Ngày ban hành 07-01-2022
File gắn kèm
vb4-07....pdf