Số/Kí hiệu 173/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 19-01-2022
File gắn kèm
1.QDCHTTHCSVHTTDL.pdf
2.DMCHTTHCSVHTTDL.pdf