Số/Kí hiệu 235/CĐ-BYT
Trích dẫn Công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành 21-02-2022
File gắn kèm
[vanbanphapluat.co] 235-cd-byt.pdf