Số/Kí hiệu 15/2022/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng
Ngày ban hành 23-06-2022
File gắn kèm
QD ban hanh Quy che.pdf
Quy che.pdf