Số/Kí hiệu 1252/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
Ngày ban hành 13-07-2022
File gắn kèm
1.QDCBTCD.XLD202206.pdf
2.PLCBTCD.XLD202206.pdf