Số/Kí hiệu 96/KH-UBND
Trích dẫn Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 15-07-2022
File gắn kèm
KH trien khai Ctr bao ton phat huy DSVH.pdf