Số/Kí hiệu 19/2022/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh.
Ngày ban hành 19-07-2022
File gắn kèm
QD bai bo QD 3852.pdf