Số/Kí hiệu 52/QĐ-BCĐ
Trích dẫn Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Ngày ban hành 18-07-2022
File gắn kèm
QD kien toan BTC DH TDTT tinh ND lan thu IX.pdf