Số/Kí hiệu 23/2022/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 08-08-2022
File gắn kèm
04. QD ban hanh tieu chi xa NTM kieu mau.pdf