Số/Kí hiệu 1537/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 18-08-2022
File gắn kèm
1.QDCBDL28022.pdf
2.DMCBDL28022.pdf