Số/Kí hiệu 121/KH-UBND
Trích dẫn Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 20-09-2022
File gắn kèm
KH nen tang dia chi so.pdf
PL I KH nen tang dia chi so.pdf
PL II KH nen tang dia chi so.pdf
PL III KH nen tang dia chi so.pdf
PL IV KH nen tang dia chi so.pdf