Số/Kí hiệu 1955/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 – 2025
Ngày ban hành 25-10-2022
File gắn kèm
QD thuc hien 1085.pdf
KE HOACH thuc hien 1085 25-10.pdf