Số/Kí hiệu 1974/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định sửa đổi một số mã đơn giá trong Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 28-10-2022
File gắn kèm
02. Sua doi Quyet dinh bo don gia dich vu cong ich.pdf
02a. Phu luc.pdf