Số/Kí hiệu 1967/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 27-10-2022
File gắn kèm
QDPDPADGH 2022.pdf
PLQDPDPADGH 2022.pdf