Số/Kí hiệu 2016/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 02-11-2022
File gắn kèm
Bo chi so.pdf
PL I.pdf
PL II.pdf
QD ban hanh chi so CCHC.pdf