Số/Kí hiệu 835/UBND-VP3
Trích dẫn V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế về Khu Dự trữ sinh quyển đầu tiên 03-11-2022
Ngày ban hành 03-11-2022
File gắn kèm
06. Vv huong ung ngay quoc te ve khu du tru sinh quyen.pdf