Số/Kí hiệu 1173/QĐ-SKHCN
Trích dẫn Quyết định v/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
Ngày ban hành 22-11-2022
File gắn kèm
1173. QD cong nhan pham vi anh huong SK CCHC nam 2022.pdf