Số/Kí hiệu 77-HD/BTGTU
Trích dẫn HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày ban hành 18-11-2022
File gắn kèm
HD_77signed_20221130051047153150.pdf