Số/Kí hiệu 43/2022/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 29-12-2022
File gắn kèm
QD TSLCD.pdf
QC LGSL.pdf