Số/Kí hiệu 3666/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Ngày ban hành 27-12-2022
File gắn kèm
Quyet dinh ban hanh Ke hoach TK QD 977 TTg 122022.pdf
Ke hoach TK De an theo QG 977 TTg 122022 trinh duyet (1).pdf