Số/Kí hiệu 3815/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
Ngày ban hành 30-12-2022
File gắn kèm
2022- Du thao QTUX-2812.pdf
2022-Du thao QD ban hanh QTUX 2812.pdf