Số/Kí hiệu 44/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Ngày ban hành 10-01-2023
File gắn kèm
QD cong bo HHL.pdf
danh muc het hieu luc mot phan 2022.pdf
danh muc het hieu luc toan bo 2022.pdf