Số/Kí hiệu 152/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
Ngày ban hành 16-01-2023
File gắn kèm
QĐ công bố danh mục hết hiệu lực.pdf
Phụ lục I.pdf
Phụ lục II.pdf