Số/Kí hiệu 117/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023
Ngày ban hành 30-01-2023
File gắn kèm
13a. QD ban hanh KH theo doi THPL 2023.pdf
13b. KH theo doi THPL 2023.pdf