Số/Kí hiệu 195/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2023
Ngày ban hành 30-01-2023
File gắn kèm
QD ban hanh CT thuc hanh TK,CLP nam 2023 trinh ky.pdf
Chuong trinh THTK CLP nam 2023 kem theo Quyet dinh trinh ky.pdf