Số/Kí hiệu 361/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 15-02-2023
File gắn kèm
QD cong bo TTHC Dien anh final.pdf