Số/Kí hiệu 229/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ tháng 02 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo năm 2023
Ngày ban hành 02-03-2023
File gắn kèm
vb2-229.pdf