Số/Kí hiệu 47/TB-VPCP
Trích dẫn thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen tưởng Trung ương
Ngày ban hành 22-02-2023
File gắn kèm
47_TB-VPCP_22022023_1-signed.pdf