Số/Kí hiệu 55/TB-VPCP
Trích dẫn thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023
Ngày ban hành 24-02-2023
File gắn kèm
55_TB-VPCP_24022023_1-signed.pdf