Số/Kí hiệu 322/SVHTTDL-VP
Trích dẫn Về việc báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến Luật đất đai
Ngày ban hành 16-03-2023
File gắn kèm
vb2-322..pdf