Số/Kí hiệu 50/NQ-CP
Trích dẫn Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023
Ngày ban hành 08-04-2023
File gắn kèm
50_NQ-CP_08042023-signed.pdf