Số/Kí hiệu 9/CT-UBND
Trích dẫn Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành 28-04-2023
File gắn kèm
Chỉ thị UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo.pdf