Số/Kí hiệu 715/SVHTTDL-VP
Trích dẫn Về việc hưởng ứng Giải búa liềm vàng lần thứ VIII
Ngày ban hành 01-06-2023
File gắn kèm
vb2-715.pdf