Số/Kí hiệu 557/CĐ-TTg
Trích dẫn Công điện V/v rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030
Ngày ban hành 18-06-2023
File gắn kèm
cong-dien-557-cd-ttg-2023-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa.pdf