Số/Kí hiệu 2911/BXD-GĐ
Trích dẫn về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023
Ngày ban hành 07-07-2023
File gắn kèm
2911_BXD_GD_0001_202307110415502720.pdf