Số/Kí hiệu 1975/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 21-07-2023
File gắn kèm
vb1-2445.pdf