Số/Kí hiệu 1499/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 28-07-2023
File gắn kèm
QĐ VTVL SVHTTDL.pdf
PL I. SVHTTDL.pdf
PL II. SVHTTDL.pdf