Số/Kí hiệu 893/QĐ-TTg
Trích dẫn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 26-07-2023
File gắn kèm
QD-893.pdf