Số/Kí hiệu 2068/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
Ngày ban hành 03-08-2023
File gắn kèm
vb1-2624.pdf